Usługa Asystenta Informatycznego

08 gru 2023

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż usługa Asystenta Informatycznego, uruchomiona w ramach Projektu “Dostępny UG…”, realizowanego w latach 2020-2023 przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością, w ramach zapewnienia trwałości działań projektowych jest kontynuowana przez Bibliotekę Uniwersytetu Gdańskiego.

Asystent może wesprzeć osobę z niepełnosprawnością (studenta, doktoranta, słuchacza studiów podyplomowych, pracowników UG) w zakresie:

  • Pomocy  w obsłudze komputerów bibliotecznych, lub wypożyczonych z BON.
  • Wsparcia w obsłudze specjalistycznego oprogramowania np. powiększającego, udźwiękawiającego, transkrybującego itp. na sprzęcie należącym do BON.
  • Pomocy technicznej w spersonalizowaniu i konfiguracji stanowiska komputerowego do potrzeb osoby z niepełnosprawnością np. w zakresie włączenia, ustawienie odpowiednich parametrów oprogramowania. Dotyczy sprzętu należącego do BON.
  • Nadzorowania, monitorowania, konserwacja sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego na komputerach w BG UG oraz będących w posiadaniu BON.
  • Wsparcia w obsłudze aplikacji specjalistycznych na urządzeniach mobilnych tj. smartfon, tablet.
  • Odczytu zawartości/treści znajdujących się na ekranie komputerów, tabletów i smartfonów.
  • Nadzoru, monitorowania i konserwacja urządzeń mobilnych będących własnością BON.

Asystenci informatyczni są dostępni w trakcie trwania dyżuru lub pod adresem e-mail:
niepelnosprawniwbug@ug.edu.pl  oraz numerem tel.: 58 523 32 74.

Skip to content