Konsultant Dydaktyczny

Na Uniwersytecie Gdańskim studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych oraz pracownicy mogą skorzystać z indywidualnego wsparcia ze strony Konsultanta Dydaktycznego. Działania podejmowane przez Konsultanta mają na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności procesu kształcenia.

Do szczegółowych zadań Konsultanta Dydaktycznego należą:

$

Opracowywanie indywidualnego planu wsparcia dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych z niepełnosprawnością.

$

Prowadzenie konsultacji dydaktycznych dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników z niepełnosprawnościami.

$

Indywidualne doradztwo dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników dotyczące form kształcenia i dostępnych możliwości wsparcia w procesie kształcenia.

$

Indywidualne doradztwo dla kandydatów na studia dotyczące form kształcenia i dostępnych możliwości wsparcia w procesie kształcenia.

$

Prowadzenie konsultacji dydaktycznych dla pracowników naukowych i dydaktycznych UG.

$

Współpraca z wydziałami i jednostkami pozawydziałowymi w zakresie dostępu dóbr i usług umożliwiających pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu UG.

Nie zwlekaj! Już dziś skontaktuj się z Konsultantem Dydaktycznym i przekonaj się, że studiowanie na Uniwersytecie Gdańskim jest dostępne dla wszystkich!

Skip to content