Transport

Usługa „Transport” oferowana przez BON Uniwersytetu Gdańskiego przeznaczona jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach.

Oferowane przez BON przejazdy w ramach Usługi transportowej:

Z

Są bezpłatne.

Z

W ramach przejazdów możliwe jest realizowanie jedynie tych związanych z aktywnością akademicką – pomiędzy miejscem zamieszkania a miejscem odbywania zajęć.

Z

Realizowane są w oparciu o plan semestralny studenta/ doktoranta, który został dostarczony do BON minimum 10 dni przed rozpoczęciem zajęć

Z

Przejazdy realizowane są przez firmę zewnętrzną, świadczącą tego typu przejazdy dla osób z niepełnosprawnością ruchu.

Z

Uruchamiane są na podstawie zgłoszenia skierowanego do BON.

Z

O wszelkich zmianach w grafikach zajęć, odwołaniu zajęć należy niezwłocznie poinformować BON.

Oferowane przez BON przejazdy w ramach Usługi transportowej:

  • Należy jak najszybciej skontaktować się z BON. W przypadku studentów/ doktorantów z niepełnosprawnością, którzy dopiero rozpoczynają studia na UG zapotrzebowanie na usługę transportową należy zgłosić NIEZWŁOCZNIE po ostatecznym złożeniu dokumentów na wybrany kierunek studiów.
  • Należy wypełnić i złożyć: Wniosek o przyznanie wsparcia BON (plik docx, 35KB).
  • Należy zapoznać się i zaakceptować regulamin usługi transport.
  • Należy przedłożyć kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności.

r

UWAGA

Ze względu na fakt współpracy BON z podmiotem zewnętrznym realizującym usługę transportową konieczna jest cierpliwość. Czas aktywacji usługi nie jest zależny wyłącznie od BON, ale i dostępności pojazdów podmiotu transportowego. Dokładamy wszelkich starań aby od momentu zgłoszenia zapotrzebowania, do czasu rozpoczęcia realizacji usługi upłynęło jak najmniej czasu. Termin realizacji znacząco skraca się gdy Państwa Wnioski o uruchomienie usługi, ale i plany zajęć docierają do nas z wyprzedzeniem.

Skip to content