Dla Kandydatów

Uniwersytet Gdański to miejsce przyjazne i otwarte dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych wspiera merytorycznie kandydatów na studia, studentów i doktorantów.

l

Jeżeli kandydat posiada ograniczoną sprawność lub jest osobą z niepełnosprawnością i planuje aplikować na Uniwersytet Gdański zachęcamy do tego, aby skontaktował się uprzednio z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych. Niezależnie od tego czy osoba zainteresowana studiowaniem na UG zarejestrowała się w IRK, czy też nie, jako BON udzielamy szerokiego wsparcia informacyjnego.

r

Im wcześniej kandydat na studia na UG z niepełnosprawnością zgłosi się do BON tym łatwiej będzie zapewnić mu odpowiednie wsparcie na etapie rozpoczęcia studiów.

REKRUTACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 • Wszystkich kandydatów na studia obowiązują jednolite zasady rekrutacji, bez względu na to, czy są osobami pełnosprawnymi, czy z niepełnosprawnością.
 • NIE ISTNIEJE ŻADEN SYSTEM DODATKOWYCH PUNKTÓW Z TYTUŁU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
 • Obowiązującym systemem rekrutacji jest Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK). Jeśli niepełnosprawny kandydat z różnych względów nie może dokonać rejestracji w systemie IRK (np. z powodu braku dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania, lub porażenia kończyn górnych) wówczas MUSI zgłosić się osobiście w Dziale Rekrutacji Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie zostały wydzielone stanowiska komputerowe do dokonania osobistej, lub wspieranej przez osobę asystującą, rejestracji. Szczegółowe zasady rekrutacji dostępne są w zakładkach dotyczących konkretnego kierunku studiów oraz na stronie https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/niezbednik_kandydata
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się z zapytaniem do Działu Rekrutacji Uniwersytetu Gdańskiego.

Uchwała Senatu UG z dnia 23 maja 2019 nr 71/19 reguluje niestandardowe formy rekrutacji: „§ 16.3. Przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej udziela się kompetencji w zakresie modyfikowania (w porozumieniu z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia) postępowania rekrutacyjnego w stosunku do osób niepełnosprawnych.”

NA JAKIE WSPARCIE MOGĄ LICZYĆ PRZYSZLI STUDENCI
UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Udogodnienia dla wszystkich typów niepełnosprawności

 • Asystent dydaktyczny – wspierający podczas zajęć dydaktycznych
  i procesu edukacyjnego
 • Asystent Biblioteczny – wspierający czytelników
  z niepełnosprawnościami w Bibliotece Głównej UG (BUG)
 • Asystent Informatyczny – wspierający czytelników
  z niepełnosprawnościami w Bibliotece Głównej UG (BUG)
 • Studenci i doktoranci, z różnymi rodzajami dysfunkcji oraz w różnej sytuacji zdrowotnej mogą liczyć na wyrażenie zgody na realizację nauki w formie Indywidualnej Organizacji Studiów. Takie uprawnienia umożliwiają studentom i doktorantom m.in.: uczestnictwo w zajęciach wyższych lat, zaliczanie zajęć w formie eksternistycznej, czy ustalanie indywidualnych terminów i alternatywnych form zaliczeń z prowadzącymi.

Udogodnienia dla wszystkich typów niepełnosprawności

 • Infrastruktura

  Wszystkie budynki administracji oraz te, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, jak również budynek Biblioteki Głównej są dostosowane do potrzeb studentów z niepełnosprawnościami, automatycznie otwierających się drzwi, dostosowanych toalet.

 • Transport

  Studenci z niepełnosprawnością ruchu mogą skorzystać z usługi transportowej polegającej na dowozie studenta z domu na uczelnie, innej zajęcia dydaktycznej z powrotem.

 • Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego

  Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą wypożyczyć specjalistyczne wózki elektryczne oraz systemy komputerowe, niezbędne do odbywania procesu kształcenia.

Udogodnienia dla wszystkich typów niepełnosprawności

 • Infrastruktura
  Dla studentów z niepełnosprawnością wzroku w części budynków kampusu,
  a także na zewnątrz zastosowano punkty uwagi, niezbędne podczas orientacji
  w przestrzeni, linie naprowadzające, udźwiękowionych wind, oznakowania w piśmie punktowym Braille’a i wypukłe plany tyflograficzne.
 • Adaptacja materiałówUczelnia zapewnia wsparcie w postaci adaptacji materiałów dydaktycznych do wersji cyfrowej i pisma punktowego Braille’a. W budynku Biblioteki Głównej znajduje się realizująca adaptacje pracownia usług cyfryzacyjnych.
 • Wypożyczalnia sprzętu specjalistycznegoStudenci i doktoranci z dysfunkcją wzroku mogą liczyć na wypożyczenie komputerów z oprogramowaniem specjalistycznym w postaci programu udźwiękawiającego lub powiększającego, dyktafonów, powiększalników
  oraz urządzeń brajlowskich.
 • Indywidualne zajęcia z orientacji przestrzennej dla osób, które posiadają podstawowe umiejętności w tym zakresie.
 • Indywidualne lektoraty językowe

Udogodnienia dla wszystkich typów niepełnosprawności

 • Studenci z dysfunkcją słuchu mogą liczyć na udostępnienie systemu FM.
 • Indywidualne lektoraty językowe
Skip to content