Zajęcia rehabilitacyjne

Zajęcia rehabilitacyjne dla studentów z niepełnosprawnością

Studenci i doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego z niepełnosprawnościami (posiadający orzeczenie) mogą uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnosportowych. W ramach tej usługi oferowane są:
 

ZZajęcia na siłowni

ZZajęcia na basenie

ZZajęcia w Centrum Odnowy Biologicznej UG

ZRaz w miesiącu możliwość wyjazdu weekendowego do Cetniewa (zajęcia na basenie, nordic walking, siłownia)

ZPodczas ferii zimowych (wyjazd do Cetniewa) i podczas wakacji (wyjazd do Zakopanego) możliwość wyjazdu na obóz rehabilitacyjny trwający około tygodnia

Zajęcia oferowane przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością są:

ZBezpłatne

ZDostępne przez cały okres studiów

ZNa zajęcia basenowe można zabrać własną osobę asystującą

r
WAŻNE: Na zajęcia i wyjazdy obowiązują zapisy u prowadzącej zajęcia mgr Ewy Kozak

Zgłoszenia i dodatkowe informacje:

mgr Ewa Kozak
e-mail: ewa.kozak@ug.edu.pl
tel.: 501-154-423

  w Zajęcia odbywające się przez cały rok akademicki:

 

Dzień Godziny Zajęcia Lokalizacja
wtorek 16:00-17:00 siłownia Budynek Wydziału Prawa i Administracji
wtorek 17:00-18:00 odnowa biologiczna, masaż podwodny, sauna sucha i parowa Budynek Wydziału Prawa i Administracji
środa 16:00-16:40 zajęcia basenowe Basen w budynku Alchemii, ul. Grunwaldzka 411
czwartek 16:40-17:20 zajęcia basenowe Basen w budynku Alchemii, ul. Grunwaldzka 411

 

Zajęcia rehabilitacyjnosportowe w Cetniewie

Raz w miesiącu, organizowane są weekendowe wyjazdy do ośrodka sportowego w Cetniewie. Wyjazd organizowany jest w piątek popołudniu, a powrót w niedzielę w godzinach popołudniowych.

Studenci i doktoranci podczas pobytu uczestniczą w różnorakich zajęciach: ćwiczenia na siłowni, ćwiczenia w basenie, pływanie, nordic walking, hydroterapia, masaż, sauna. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Regulacje dotyczące WF w przypadku osób z niepełnosprawnością

  1. Podstawa prawna: Regulamin Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu (CWFiS) tekst ujednolicony z dn. 25 maja 2020 r. (zarządzenie Rektora nr 23/R/18 ze zm.).
  2. Zajęcia z WF na Uniwersytecie Gdańskim są obowiązkowe dla wszystkich studentów, w tym także dla studentów z niepełnosprawnością.
  3. Zapisy na zajęcia OBLIGATORYJNE z WF odbywają się drogą elektroniczną. Odejście z tych grup może nastąpić tylko na zajęcia gimnastyki korekcyjnej (zajęcia rehabilitacyjne) – na podstawie skierowania lekarskiego, oraz sekcji sportowych i zespołów tanecznych UG – na podstawie skierowania prowadzącego grupę ćwiczebną.
  4. Udział w zajęciach gimnastyki korekcyjnej następuje na podstawie skierowania lekarskiego i zalicza obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego.
  5. Studenci posiadający semestralne lub roczne zwolnienie lekarskie z zajęć wychowania fizycznego (wystawione przez lekarza specjalistę z przychodni specjalistycznej) mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach edukacji sportowo-zdrowotnej (zajęcia teoretyczne). Zwolnienia lekarskie wystawione przez lekarza pierwszego kontaktu należy przedstawić lekarzowi uczelnianemu. Dyżur lekarza odbywa się w poniedziałki w godz. 12:45-13:45 w pok. 30 lub 33, ul. Bażyńskiego 1a, Gdańsk.
  6. W Centrum Odnowy Biologicznej „Studenci UG posiadający grupę inwalidzką są zwolnieni z opłat” (https://sport.ug.edu.pl/centrum_odnowy_biologicznej/informacje).
Skip to content