Dostępna BUG

Fundusze Europejskie

logo

logo Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

Dostępny UG – Dostępna Biblioteka UG

Od czerwca 2020 r. w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego, w ramach projektu „Dostępny UG – kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami” zostały wdrożone innowacyjne, specjalistyczne usługi dla osób z niepełnosprawnościami tj. Asystent Biblioteczny oraz Asystent Informatyczny. Dzięki nim korzystanie z Biblioteki UG dla osób z niepełnosprawnościami będzie jeszcze łatwiejsze i bardziej dostępne.

Asystent Biblioteczny w Bibliotece UG:

Dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i pracowników dostępna jest usługa Asystenta Bibliotecznego w trakcie trwania jego dyżuru.

Kontakt; e-mail: niepelnosprawniwbug@ug.edu.pl oraz pod numerami telefonów:
58 523 32 00 (Biblioteka Główna);
58 523 32 14 (Oddz. Informacji i Promocji BUG);
58 523 13 14 (Biblioteka Ekonomiczna);
58 523 29 40 (Biblioteka Prawna)

 

Asystent może wesprzeć osobę z niepełnosprawnością w zakresie:

N

Wsparcie czytelnika podczas korzystania z Biblioteki w zakresie: wyszukiwania (na półce i w katalogu bibliotecznym), dostarczania, przeglądania publikacji oraz udzielania informacji w zakresie dostępności księgozbioru.

N

Pomoc w odnalezieniu np. windy, pokoju pracy indywidualnej, szatni czy toalet.

N

Wsparcie – również zdalne – w zakresie przeszukiwania publikacji papierowych i cyfrowych np. znalezienie spisów treści, odczytywanie fragmentów wstępu, przejrzenie indeksów rzeczowych, osobowych bądź odnalezienie w publikacji danych bibliograficznych.

N

Pomoc w znalezieniu i zajęciu dogodnego, bezpiecznego miejsca pracy w Bibliotece UG.

N

Pomoc w poruszaniu się w przestrzeni bibliotecznej np. pomoc w odnalezieniu i korzystaniu z Czytelni Informacji Naukowej czy Wypożyczalni.

N

Dostarczanie materiałów zamówionych przez uprawnionych czytelników, za pośrednictwem e-maila lub telefonicznie, do digitalizacji.

Asystent Informatyczny:

Dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i pracowników dostępna jest usługa Asystenta Informatycznego w trakcie trwania jego dyżuru.

Kontakt; e-mail: niepelnosprawniwbug@ug.edu.pl lub telefon: 58 523 32 74.

Asystent może wesprzeć osobę z niepełnosprawnością w zakresie:

N

Pomoc osobom z niepełnosprawnościami w obsłudze komputerów bibliotecznych, lub wypożyczonych z BON.

N

Nadzorowanie, monitorowanie, konserwacja sprzętu komputerowego i oprogramowania specjalistycznego na komputerach w BG UG oraz będących w posiadaniu BON.

N

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w obsłudze specjalistycznego oprogramowania np. powiększającego, udźwiękawiającego, transkrybującego itp. na sprzęcie należącym do BON.

N

Wsparcie osób z niepełnosprawnościami w zakresie obsługi aplikacji specjalistycznych na urządzeniach mobilnych tj. smartfon, tablet.

N

Nadzór, monitorowanie i konserwacja urządzeń mobilnych będących własnością BON.

N

Pomoc techniczna w spersonalizowaniu i konfiguracji stanowiska komputerowego do potrzeb osoby z niepełnosprawnością np. w zakresie włączenia, ustawienie odpowiednich parametrów oprogramowania. Dotyczy sprzętu należącego do BON.

N

Pomoc w zakresie odczytu zawartości/treści znajdujących się na ekranie komputerów, tabletów i smartfonów.

Skip to content