Biblioteka

Informacje ogólne:

Biblioteka Główna, Biblioteka Prawna, Biblioteka Ekonomiczna, Biblioteka Humanistyczna, Biblioteka Neofilologiczna to miejsca przyjazne i dostępne dla osób z niepełnosprawnością. Bibliotekarze są systematycznie szkoleni w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami. W miarę możliwości likwidowane są też bariery architektoniczne w obrębie poszczególnych jednostek Biblioteki.
Osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać ze zbiorów Biblioteki w Czytelni Informacji Naukowej, która mieści się na parterze. Pracownicy służą pomocą w znalezieniu informacji oraz dostarczeniu potrzebnych materiałów z innych pięter.
!Czytelnicy z niepełnosprawnościami mają zwiększony limit wypożyczanych książek do 15 tytułów na okres 4 miesięcy z możliwością dokonania dwukrotnej prolongaty na okres dwóch miesięcy. Usługa jest dostępna po jednorazowym zgłoszeniu w dowolnej Wypożyczalni UG.
Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przed budynkami Biblioteki Głównej i Biblioteki Prawnej.

p

Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się w Bibliotece Głównej oraz w większości pozostałych budynków zajmowanych przez biblioteki wydziałowe.

Informacje dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu:

Wypożyczalnie Bibliotek UG mieszczą się na parterze (Biblioteka Główna, Biblioteka Prawna, Biblioteka Ekonomiczna, Biblioteka Humanistyczna, Biblioteka Neofilologiczna), podobnie jak Oddział Informacji i Promocji (Biblioteka Główna), Informatorium (Biblioteka Ekonomiczna) i punkt informacji (Biblioteka Prawna), gdzie można uzyskać pomoc.
Budynek Biblioteki Ekonomicznej – przy wejściu do budynku zamontowana jest platforma schodowa uruchamiana na życzenie osoby zainteresowanej. Przy platformie znajduje się przycisk wzywający pracownika Straży Uniwersyteckiej, który służy pomocą w uruchomieniu dźwigu.
Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajdują się przed budynkiem Biblioteki Głównej, Biblioteki Prawnej, Biblioteki Humanistycznej oraz Biblioteki Neofilologicznej.
pToalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze Biblioteki Głównej UG oraz na każdym piętrze budynku.

Informacje dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku:

W Pracowni Usług Cyfryzacyjnych administrowanej przez BON mieszczącej się w BUG, III piętro, pokój 3.39, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 15.00 istnieje możliwość skorzystania z usługi SAD (skanowania/adaptacji/digitalizacji). Więcej informacji w zakładce Adaptacje materiałów dydaktycznych.

Stanowiska komputerowe:

W Bibliotekach UG, znajdują się stanowiska komputerowe przeznaczone dla osób słabowidzących i niewidomych. Stanowiska te są wyposażone w komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem powiększającym i udźwiękawiającym (Jaws, Magic).

 

  • Informacja Naukowa w Bibliotece Głównej
  • Dział Zbiorów Specjalnych Biblioteki Głównej
    4 stanowiska w Bibliotece Głównej
  • Biblioteka Humanistyczna
  • Biblioteka Prawna
  • Biblioteka Ekonomiczna

Zachęcamy do korzystania ze zbiorów w formie cyfrowej:

  • Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej (arcydzieła literatury polskiej od średniowiecza po wiek XX w postaci dokumentów cyfrowych w formacie HTML).
  • Dział Zbiorów dla Niewidomych: dzdn.pl (korzystanie możliwe po zapisaniu zgodnie z opisem DZdN),
  • RUJ – Bezpłatny, pełny, dostęp do zaadaptowanych przez DON UJ publikacji. Adaptacje dokonane zostały w ramach projektu “Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego UJ”. ruj.uj.edu.pl

Usługi dostępne w Bibliotece Głównej UG (BUG):

Skip to content