Tłumacz PJM

W ramach realizacji projektu „Dostępny UG – Kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami” została uruchomiona usługa tłumaczeń na Polski Język Migowy.

W ramach tego zadania istnieje możliwość zaangażowania tłumacza PJM podczas realizacji różnych wydarzeń na Uniwersytecie Gdańskim (konferencji, warsztatów, seminariów itp.).

Jednostki zainteresowane wdrożeniem tej usługi podczas organizowanych eventów proszone są o przesłanie informacji w postaci: daty, miejsca i programu organizowanego wydarzenia.

Zgłoszenia przyjmuje Kierownik Projektu dr Justyna Rogowska pod adresem e-mailowym:

justyna.rogowska@ug.edu.pl

Proszę o możliwie szybkie nadsyłanie zgłoszeń – minimum 2 tygodnie przed zaplanowanym wydarzeniem.

Skip to content