Orientacja przestrzenna

Zwiększanie mobilności osób z dysfunkcją wzroku

Uniwersytet Gdański to przestrzeń przyjazna dla osób z niepełnosprawnością, w tym także dla osób z dysfunkcją wzroku. Nasze budynki są zlokalizowane zarówno na terenie kampusu w Gdańsku Oliwie, jak i na terenie Sopotu oraz Gdyni. Przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami jest łatwe i bezpieczne!

Każdy student, doktorant, słuchacz studiów podyplomowych z niepełnosprawnością wzroku, posiadający podstawowe umiejętności w zakresie samodzielnego poruszania się z białą laską, może skorzystać z bezpłatnych zajęć z orientacji przestrzennej.

Zajęcia mają charakter zindywidualizowany i przebiegają wg. schematu:

  1. Zapoznanie z trasą (tam i z powrotem);
  2. Wspólne opracowanie trasy (tam i z powrotem);
  3. Trening samodzielnego przemieszczania się po trasie (tam i z powrotem).

Zakres wsparcia udzielanego podczas zajęć z orientacji przestrzennej:

  1. Przemieszczanie się na trasie przystanek komunikacji (skm, ztm, zkm), a budynkiem w którym odbywają się zajęcia danego studenta/doktoranta.
  2. Przemieszczanie się na trasie przystanek komunikacji (skm, ztm, zkm), a Biblioteką.
  3. Przemieszczanie się na trasie przystanek komunikacji (skm, ztm, zkm), a budynkami gdzie odbywają się zajęcia sportowe i rehabilitacyjne organizowane przez Uniwersytet Gdański.
  4. Przemieszczanie się pomiędzy akademikami UG, a innymi budynkami UG.
  5. Przemieszczanie się pomiędzy budynkami UG.

Wniosek niezbędny do uzyskania świadczenia dostępny jest w Biurze ds. Osób z Niepełnosprawnością (Budynek administracyjny przy ul. Bażyńskiego 1a pok. 118), lub do pobrania poniżej:

Wniosek o przyznanie wsparcia BON (plik docx, 35KB)

Do wniosku należy dołączyć kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Skip to content