Adaptacja materiałów dydaktycznych

Pracownia Usług Cyfryzacyjnych, świadczy usługę skanowania, adaptacji, digitalizacji (SAD)  materiałów dydaktycznych, na potrzeby studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, którzy w wyniku posiadanej niepełnosprawności, mają różnorakie trudności z dostępem do materiałów drukowanych w formie tradycyjnej.

Zakres usług świadczonych przez Pracownię Usług Cyfryzacyjnych (PUC) obejmuje:

N

Digitalizację i adaptację opublikowanych wcześniej drukiem materiałów (skanowanie, optyczne rozpoznawanie znaków, oraz korektę ortograficzną)

N

Formatowanie i wydruki brajlowskie dokumentów tekstowych

N

Przekształcanie plików tekstowych w pliki dźwiękowe

Katalog publikacji dostępnych dla osób z niepełnosprawnością wzroku w formie cyfrowej, pozyskany ze zbiorów Biblioteki Głównej UG znajduje się poniżej:

Format Excel

Format PDF

  • Realizacja zamówień pozycji dostępnych w katalogu odbywa się na tych samych zasadach, co Usługa SAD.
  • Adaptacji mogą podlegać publikacje książkowe, znajdujące się w zbiorach Biblioteki UG, a także wypożyczone z innych bibliotek, oraz będące własnością osób korzystających z Pracowni.
  • Świadczone usługi nie obejmują zadań stojących w sprzeczności z obowiązującym prawem. W szczególności zaś przetwarzania dokumentów o nieokreślonym autorstwie i rękopisów.
  • Usługa SAD dostępna jest dla osób uprawnionych przez cały rok, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy PUC. Zalecany jest kontakt mailowy lub telefoniczny z BON lub PUC i poinformowaniu o zamiarze skorzystania z usługi SAD.

Szczegółowe zasady korzystania z usługi skanowania/adaptacji/digitalizacji (SAD)

Usługa SAD jest dostępna dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników Uniwersytetu Gdańskiego (lub studiującej w ramach programu Erazmus na UG) z niepełnosprawnością posiadających orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności wzroku albo innych niepełnosprawności uniemożliwiających korzystanie z tradycyjnych materiałów w zwykłym druku. Usługa ta, jest dostępna po uprzednim zweryfikowaniu osoby zainteresowanej SAD przez pracownika BON (BG UG pokój 3.39 lub Stary rektorat pokój: 118).

Rodzaje weryfikacji:

R

Weryfikacja sposób 1.:

Wypełnienie i wyrażenie zgód we „Wniosku o udzielenie wsparcia dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych z niepełnosprawnością” dostępnego w BON lub do pobrania tutaj (plik docx, 35KB).

Sprawdzenie osoby zainteresowanej w systemie wewnętrznym UG Web Aktywność BON.

R

Weryfikacja sposób 2.:

Wypełnienie i wyrażenie zgód we „Wniosku o udzielenie wsparcia dla studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych z niepełnosprawnością”

Okazanie ważnego dokumentu wydanego przez Uniwersytet Gdański (np. legitymacja) poświadczającego fakt studiowania, bycia słuchaczem studiów podyplomowych na UG oraz okazaniu ważnego Orzeczenia o niepełnosprawności, w którym został orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności wzroku albo innych niepełnosprawności uniemożliwiających korzystanie z tradycyjnych materiałów w zwykłym druku.

p
W wypadku nieobecności pracownika w pokoju 3.39 konieczny jest kontakt mailowy z dowolnym pracownikiem BON. KONTAKTY

Zasady korzystania z usługi SAD:

Czytelnik zweryfikowany przez BON UG zobowiązuje się do przestrzegania prawa w zakresie wynikającym z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności zaś do:

  • Wykorzystywania zbiorów w ramach usługi SAD jedynie na użytek własny
  • Do nierozpowszechniania udostępnianych przez usługę SAD materiałów
  • Niewykorzystywania w celach komercyjnych, nieprzedrukowywania w całości lub fragmentach treści pozyskanych materiałów

Każde wykroczenie w tym zakresie jest naruszeniem prawa i podlega karze. W przypadku łamania prawa w zakresie praw autorskich i prawach pokrewnych przez czytelnika zweryfikowanego przez BON UG, BON UG zastrzega sobie prawo do zablokowania usługi SAD materiałów dla takiego czytelnika.

Zbiory udostępniane w ramach usługi SAD są udostępniane na podstawie art. 331 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zmian.).

Czas realizacji usługi SAD jest zróżnicowany w zależności od ilości zamawianego materiału, a maksymalny czas oczekiwania na realizację usługi to 30 dni.

Skip to content