Indywidualne Lektoraty Językowe

DODATKOWY LEKTORAT JĘZYKOWY dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnością wzroku, słuchu lub zaburzeniami funkcji poznawczych.

BON oraz CJO serdecznie zapraszają studentów/doktorantów z niepełnosprawnością wzroku, słuchu lub zaburzeniami funkcji poznawczych na Dodatkowe Lektoraty Językowe (spoza siatki godzin). Zajęcia z Dodatkowego Lektoratu Językowego stanowią dobrą okazję do podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie posługiwania się językiem obcym.

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Skan orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu) z oznaczeniem wskazującym na niepełnosprawność wzroku/słuchu/ zaburzenia funkcji poznawczych.
  2. Wniosek o przyznanie wsparcia BON (plik docx, 35KB).

ZOcena i kwalifikacja nadesłanych zgłoszeń zostanie dokonana przez pracowników BON i CJO na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb studentów/doktorantów.

ZStudent/doktorant zostanie poinformowany drogą mailową o przyznaniu mu Dodatkowego Lektoratu językowego.

ZFinalizacją procesu przyznawania Dodatkowego Lektoratu językowego jest spotkanie z pracownikiem BON i CJO.

Szczegółowy Regulamin Dodatkowego Lektoratu Językowego dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnością wzroku., słuchu lub zaburzeń funkcji poznawczych jest dostępny TUTAJ.

Skip to content