Akademicka Biblioteka Cyfrowa

Dostęp do Akademickiej Biblioteki Cyfrowej na Uniwersytecie Gdańskim

Uniwersytet Gdański wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym studentom, doktorantom, pracownikom z niepełnosprawnością wzroku i innymi niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi korzystanie z tradycyjnego druku, oferuje dostęp do zbiorów ABC – Akademickiej Biblioteki Cyfrowej. Bezpłatnie są tam udostępniane książki, artykuły w formie cyfrowej w formatach tekstowych (rtf, txt, doc) i dźwiękowych (np. mp3). Materiały tam znajdujące się są przygotowane w trzech formach: skanu bez korekty, skanu z korektą oraz w wersji zaadaptowanej.

Katalog zbiorów ABC ulega ciągłemu poszerzaniu, gdyż tworzony jest przez wiele uczelni partnerskich oraz przez założyciela ABC, Uniwersytet Warszawski. Materiały dostępne w ABC są ciągle uaktualniane, katalogowane, opisywane oraz weryfikowana jest ich jakość. Dostęp do zbiorów jest realizowany poprzez interfejs zaprojektowany pod kątem jego dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Zawartość katalogów biblioteki można przejrzeć na stronie www.abc.uw.edu.pl bez konieczności zakładania konta.

Dostęp do ABC:

Z

Jest bezpłatny

Z

Dostęp udzielany jest na 1 rok akademicki, ale nie dłużej niż do czasu wygaśnięcia statusu studenta/doktoranta UG.

Z

Miesięczny limit pobrań wynosi 30 książek.

Z

Osobami uprawnionymi do korzystania z ABC, są osoby z niepełnosprawności wzroku w stopniu umiarkowanym i znacznym, a także osoby z innymi niepełnosprawnościami, uniemożliwiającymi korzystanie z książek w tradycyjnym druku.

Jak uzyskać dostęp do ABC:

1. Należy skontaktować się z BON UG.

2. Wypełnić i złożyć: Wniosek o przyznanie wsparcia BON (plik docx, 35KB).

3. Należy dołączyć kserokopię ważnego orzeczenia o niepełnosprawności.

4. Zapoznać się i podpisać Regulamin Korzystania z ABC

Skip to content