Kontakty

Godziny otwarcia Biura

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

Obsługa studentów i doktorantów odbywa się od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00-13:00.

Piątek jest dniem pracy wewnętrznej.

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością:

DR Justyna Rogowska

Kierownik Biura

Gdańsk 80-309, ul. Bażyńskiego 1A,
Budynek Administracji (tzw. Stary Rektorat) pok. 118

Tel.: 58 523 24 39
E-mail: justyna.rogowska@ug.edu.pl;

Kierownik Projektu:

Dostępny UG – kompleksowy program likwidacji barier w dostępie do kształcenia dla osób z niepełnosprawnościami

dr Justyna Rogowska

Pracownicy BON:

Gdańsk 80-309, ul. Bażyńskiego 1A,
Budynek Administracji (tzw. Stary Rektorat) pok. 118

Tel.:58 523 25 10

Asystent Kierownika Projektu

mgr Iwona Piotrowska

Specjalista Administracyjny

mgr Magdalena Niesiołowska

Konsultant Dydaktyczny

inż. Anna Krawczyk

Pracownia Usług Cyfryzacyjnych

Biblioteka Główna UG (BUG)
80-308 Gdańsk, ul. Wita Stwosza 53, III piętro, pok. 3.39

Tel.: 58 523 32 72

Samodzielny Referent
mgr Rafał Kamiński
E-mail: rafal.kaminski@ug.edu.pl

Pełnomocnicy Dziekanów ds. Osób z Niepełnosprawnością

Wydział Biologii

dr Agnieszka Kaczmarczyk

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed

Halina Podbereska

Wydział Chemii

dr hab. prof. UG Dagmara Jacewicz

Wydział Ekonomiczny

dr Tomasz Gutowski

Wydział Oceanografii i Geografii

dr hab. prof. UG Lucyna Przybylska

Wydział Historyczny

dr Anna Sobecka

Tel.: (sekretariat): 58 523 37 40
E-mail: anna.sobecka@ug.edu.pl

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

dr Barbara Wolnik - Prodziekan ds. Studenckich

Wydział Nauk Społecznych

dr Agnieszka Woynarowska

Wydział Prawa i Administacji

Iwona Grygiel

Wydział Zarządzania

Agnieszka Dormanowska

Biblioteka UG

Zbigniew Misiewicz

Skip to content