AKTUALNOŚCI

Komunikat

Szanowni Państwo, w dniach 4 - 7 lipca 2023r. pracownicy Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością realizują wizytę studyjną. W sprawach...

czytaj dalej

Zadania Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością

Działania Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na Uniwersytecie Gdańskim skierowane są do studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych, pracowników i kandydatów na studia z niepełnosprawnością. Oferujemy także wsparcie osobom, studiującym na UG, które podczas toku studiów doświadczyły nagłego pogorszenia zdrowia (np. choroba nowotworowa, udar, tętniak) lub utraciły sprawność z powodu wypadk
  • Wspieranie studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych z niepełnosprawnościami
  • Pomaganie w efektywnym wykorzystaniu czasu studiowania
  • Dbanie o zapewnienie odpowiednich i racjonalnych warunków nauki i rozwoju osobistego
  • Działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych

DLA KANDYDATÓW

Uniwersytet Gdański to miejsce przyjazne i otwarte dla osób z niepełnosprawnościami. Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych wspiera merytorycznie kandydatów na studia, studentów i doktorantów.

Projekty Realizowane
na uczelni

Uniwersytet Gdański prowadzi kilka projektów mających na celu poprawę organizacji pracy oraz systemu nauczania. Uniwersytet Gdański prowadzi kilka projektów mających na celu poprawę organizacji pracy oraz systemu nauczania.

Skip to content