Dla Studentów

Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, pracownicy UG oraz osoby w kryzysie zdrowia psychicznego lub osoby z nagłym, czasowym pogorszeniem zdrowia mogą skorzystać z różnego rodzaju usług oferowanych przez BON. Uprawnienia do danej usługi uzależnione są od posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz innej dokumentacji medycznej wymaganej w przypadku nie posiadania orzeczenia o niepełnosprawności.

W celu uzyskania uprawnień do skorzystania z danej usługi konieczny jest kontakt z pracownikami BON i wypełnienie wniosku o przyznanie wsparcia.

Oferta usług BON na Uniwersytecie Gdańskim:

Skip to content