Projekt Twoja Nowa Praca

22 lip 2021

Projekt Twoja Nowa Praca

 Projekt Twoja Nowa Praca realizowany jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Równego Dostępu do Kształcenia Twoje Nowe Możliwości z siedzibą we Wrocławiu z oddziałem w Szczecinie. Skierowany jest do studentów lub absolwentów z orzeczeniem o niepełnosprawności z całej Polski, którzy poszukują pracy, chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe lub zyskać doświadczenie odbywając staż. W ramach projektu uczestnicy mogą otrzymać następujące wsparcie:– Dodatek motywacyjny w wysokości 400 zł przez 12 miesięcy.- Sfinansowanie szkoleń do kwoty 2500 zł na szkolenia zawodowe i 2500 zł na szkolenia językowe.- Pomoc w znalezieniu stażu/pracy.- Wsparcie doradcy zawodowego: pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych i przygotowaniu do rozmowy o pracę itp.- Wyjazd integracyjno-szkoleniowy (3-dniowy) w górach (jeżeli pandemia tego nie wykluczy). Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy do aplikowania przez formularz rekrutacyjny na stronie: http://www.tnm.org.pl/program-absolwent/lub pod jednym z numerów telefonów podanych poniżej: Ewa Pajdo Majewska tel. 518 294 414Justyna Gruszczyńska – Wolak tel. 505 089 605Lilla Misztela tel. 509 702 883

Serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z projektem.

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się z początkiem lipca.

Skip to content