Projekt Fundacji Elbląg pn. „Przełamujemy bariery – młodzi z niepełnosprawnością na rynek pracy”

30 sty 2023

Projekt Fundacji Elbląg pn. „Przełamujemy bariery – młodzi z niepełnosprawnością na rynek pracy”
Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu zatrudnienia 10 niepełnosprawnych absolwentów szkól wyższych (z ostatnich 5 lat) I studentów ostatniego lub przedostatniego semestru nauki w szkole wyższej, pozostających bez pracy, mieszkających lub/ i studiujących w szkole wyższej na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego w okresie 1.01.2023-30.09.2023.

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

  1. Pogłębiona diagnoza – identyfikacja potrzeb, zasobów, potencjału i predyspozycji oraz
    opracowanie Indywidualnego Planu Działania,
  2. Aktywna integracja zawodowa – szkolenia zawodowe „szyte na miarę” – dla 8 osób,
  3. Aktywna integracja zawodowa – staże aktywizacyjne – dla 8 osób,
  4. Trening i pośrednictwo pracy, life i job coaching, zatrudnienie (dla wszystkich uczestników) i indywidualne wsparcie psychologa, doradcy zawodowego, trenera pracy i specjalisty ds. aktywizacji społeczno-zawodowej OzN).

W ramach projektu zapewniamy kompleksowe wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia, z
uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.

W przypadku zainteresowania proszę o kontakt z biurem projektu: w siedzibie Fundacji Elbląg,
ul. Zw. Jaszczurczego 17, 82-300 Elbląg, tel. 55 236 98 88, mail: biuro@fundacja.elblag.pl,
www.fundacja.elblag.pl

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Projekt pn. „Przełamujemy bariery – młodzi z niepełnosprawnością na rynek pracy”
realizowany jest w ramach pilotażowego programu ABSOLWENT’ dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Skip to content