Logopeda

Zajęcia z Logopedą

Studenci i doktoranci posiadający niepełnosprawność w zakresie narządu słuchu lub mowy mogą skorzystać z nieodpłatnych zajęć z logopedą. Zajęcia te w znaczący sposób mogą podnieść sprawność narządów mowy i przyczynić się do zwiększenia wyrazistości wypowiedzi studentów i doktorantów. W przypadku osób z niepełnosprawnością słuchu i mowy nie zbędna jest ciągła rehabilitacja narządów artykulacyjnych. W trakcie procesu kształcenia na poziomie wyższym studenci i doktoranci podczas różnych zajęć zobowiązani są do przedstawiania różnego rodzaju treści, czy też wypowiadania się na forum, co w przypadku osób z dysfunkcją słuchu i mowy może wiązać się z ogromnym stresem. Dlatego też jako BON uruchomiliśmy zajęcia z logopedą, podczas których studenci i doktoranci z niepełnosprawnością słuchu lub mowy będą mogli m.in.:

  • Usprawniać narządy artykulacyjne;
  • Wzmacniać wyrazistość wypowiedzi;
  • Opracowywać treści wystąpień i prezentacji.

Oferowane zajęcia mają charakter konsultacji, co oznacza, że student/doktorant z niepełnosprawnością słuchu i mowy MUSI SAMODZIELNIE ćwiczyć w domu zgodnie z zaleceniami logopedy. Tylko w takim przypadku student/doktorant będzie mógł osiągnąć znaczące postępy w zakresie sprawności artykulacyjnej.

Zajęcia z logopedą są:

 

ZBezpłatne

ZIndywidualne

ZOdbywają się raz w tygodniu w wymiarze 50 min;

ZUruchamiane są dla studenta/doktoranta z niepełnosprawnością słuchu lub mowy po zgłoszeniu przez studenta/doktoranta zapotrzebowania na tego typu zajęcia;

ZTermin zajęć ustalany jest indywidualnie ze studentem/doktorantem w oparciu o dostępność logopedy.

W celu uruchomienia zajęć z logopedą należy:

$

Skontaktować się z BON

$

Przedstawić orzeczenie o niepełnosprawności z kodem 03-L lub10- N

Skip to content